Việc làm Dầu khí

Tìm thấy tổng số 5 việc làm
Ngày đăng: 09/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2016
Lượt xem: 1001
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1191
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 1125
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 05/09/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2016
Lượt xem: 1480
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 15/07/2014
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2014
Lượt xem: 3339
Kinh nghiệm: Công nhân lành nghề