Việc làm Thủy sản / Hải sản

Tìm thấy tổng số 4 việc làm
Ngày đăng: 30/09/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016
Lượt xem: 556
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Ngày đăng: 19/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2015
Lượt xem: 911
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 1074
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 16/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2015
Lượt xem: 1001
Kinh nghiệm: 1 năm