Việc làm Thủy sản / Hải sản

Tìm thấy tổng số 6 việc làm
Ngày đăng: 27/10/2020
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2020
Lượt xem: 6
Kinh nghiệm: THÚ Y, CHĂN NUÔI, TRANG TRẠI
Ngày đăng: 17/09/2020
Hạn nộp hồ sơ: 26/09/2020
Lượt xem: 49
Kinh nghiệm: 6 Tháng
Ngày đăng: 30/09/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016
Lượt xem: 618
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Ngày đăng: 19/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2015
Lượt xem: 970
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 1125
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 16/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2015
Lượt xem: 1053
Kinh nghiệm: 1 năm