trấn gia 0973112401

Website:  
Loại hình hoạt động:  
Công ty hợp doanh
Địa chỉ: 
tố hữu, ka khêm hà đông, hà nội
Số điện thoại:
0973112401
Mô Tả Công Ty

Mô tả: công nhân cơ khí kết cấu hàn cắt mài trà đính gá và lắp dựng, lao động phổ thông hoặc thợ có tay nghề 0 9 7 3 1 1 2 4 0 1 (không chín bảy ba một một hai bốn không một) lương từ 12-18 triệu nuôi ăn ở toàn bộ miễn phí, làm giờ hành chính, tăng ca tính tiền thêm. Trao đổi công việc cụ thể khi tham gia phỏng vấn, hồ sơ chưa có mang theo thẻ căn cước đi làm ngay.

Quyền lợi: 0 9 7 3 1 1 2 4 0 1 (không chín bảy ba một một hai bốn không một)

Tính lương tăng ca, lương từ 12-18 triệu nuôi ăn ở toàn bộ miễn phí

Được hưởng các chế độ theo Luật Lao Động

Lao động phổ thông chưa biết việc sẽ được đào tạo miễn phí và hưởng lương ngay từ đầu theo hình thức vừa học vừa làm lương từ 8-12 triệu tùy theo năng lực của người lao động, Nuôi ăn ở toàn bộ miễn phí

Yêu cầu: 0 9 7 3 1 1 2 4 0 1 (không chín bảy ba một một hai bốn không một)

Nam nữ tuổi 18-50 biết đọc biết viết

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Yêu cầu khi đi làm mang theo thẻ căn cước đi làm ngay, hồ sơ bổ sung sau.

Việc Làm Đã Đăng Tuyển
Đã tìm thấy 207 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty trấn gia 0973112401
Việc làmKhu vựcNgày đăng
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu thép sắt Yên Bái 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu thép kẽm Vĩnh Phúc 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu thép tiền chế Tuyên Quang 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu thép xưởng Thanh Hóa 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế tôn công nghiệp Thái Nguyên 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế tôn công nghiệp Thái Bình 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế tôn Sơn La 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế inox Quảng Ninh 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế sắt Phú Thọ 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế kẽm Ninh Bình 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế thép Nghệ An 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế xưởng Nam Định 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng tôn công nghiệp Lào Cai 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng tôn Lạng Sơn 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng inox Lai Châu 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng sắt Hưng Yên 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng kẽm Hòa Bình 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng thép Hải Dương 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng tiền chế Hà Tĩnh 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tôn công nghiệp Hà Nam 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu inox Hà Giang 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tôn Điện Biên 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu sắt Cao Bằng 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu kẽm Bắc Ninh 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu thép Bắc Kạn 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế Bắc Giang 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng Hải Phòng 02/03/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu Hà Nội 02/03/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà tôn Yên Bái 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung tôn Vĩnh Phúc 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà tôn Tuyên Quang 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn Thanh Hóa 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà inox Thái Nguyên 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà inox Thái Bình 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung inox Sơn La 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu inox Quảng Ninh 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà sắt Phú Thọ 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà sắt Ninh Bình 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà sắt Nghệ An 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt Nam Định 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà kẽm Lào Cai 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà kẽm Lạng Sơn 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung kẽm Lai Châu 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu kẽm Hưng Yên 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép Hòa Bình 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung thép Hải Dương 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà thép Hà Tĩnh 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép Hà Nam 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà tiền chế Hà Giang 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung tiền chế Điện Biên 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà tiền chế Cao Bằng 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng Bắc Ninh 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung xưởng Bắc Kạn 23/02/2023
tuyển công cơ khí kết cấu xưởng Bắc Giang 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng Hải Phòng 23/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu Hà Nội 23/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu tôn công nghiệp nuôi ăn ở Yên Bái 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở Vĩnh Phúc 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà khung inox nuôi ăn ở Tuyên Quang 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung nhà inox nuôi ăn ở Thanh Hóa 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung inox nuôi ăn ở Thái Nguyên 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà inox nuôi ăn ở Thái Bình 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu inox nuôi ăn ở Sơn La 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà khung sắt nuôi ăn ở Quảng Ninh 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung nhà sắt nuôi ăn ở Phú Thọ 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung sắt nuôi ăn ở Ninh Bình 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà sắt nuôi ăn ở Nghệ An 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu sắt nuôi ăn ở Nam Định 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà khung kẽm nuôi ăn ở Lào Cai 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung nhà kẽm nuôi ăn ở Lạng Sơn 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà kẽm nuôi ăn ở Lai Châu 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung kẽm nuôi ăn ở Hưng Yên 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu kẽm nuôi ăn ở Hòa Bình 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà khung tiền chế nuôi ăn ở Hải Dương 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung nhà tiền chế nuôi ăn ở Hà Tĩnh 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung tiền chế nuôi ăn ở Hà Nam 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà tiền chế nuôi ăn ở Hà Giang 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu tiền chế nuôi ăn ở Điện Biên 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà khung xưởng nuôi ăn ở Cao Bằng 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở Bắc Ninh 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu khung xưởng nuôi ăn ở Bắc Kạn 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở Bắc Giang 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu xưởng nuôi ăn ở Hải Phòng 21/02/2023
tuyển thợ công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở Hà Nội 21/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu cột kèo nuôi ăn ở Yên Bái 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tôn công nghiệp nuôi ăn ở Vĩnh Phúc 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà khung tôn nuôi ăn ở Tuyên Quang 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung nhà tôn nuôi ăn ở Thanh Hóa 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà tôn nuôi ăn ở Thái Nguyên 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung tôn nuôi ăn ở Thái Bình 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở Sơn La 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà khung sắt nuôi ăn ở Quảng Ninh 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung nhà sắt nuôi ăn ở Phú Thọ 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà sắt nuôi ăn ở Ninh Bình 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung sắt nuôi ăn ở Nghệ An 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu sắt nuôi ăn ở Nam Định 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà khung kẽm nuôi ăn ở Lào Cai 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung nhà kẽm nuôi ăn ở Lạng Sơn 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà kẽm nuôi ăn ở Lai Châu 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung kẽm nuôi ăn ở Hưng Yên 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu kẽm nuôi ăn ở Hòa Bình 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà khung tiền chế nuôi ăn ở Hải Dương 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung nhà tiền chế nuôi ăn ở Hà Tĩnh 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà tiền chế nuôi ăn ở Hà Nam 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung tiền chế nuôi ăn ở Hà Giang 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu tiền chế nuôi ăn ở Điện Biên 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà khung xưởng nuôi ăn ở Cao Bằng 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở Bắc Ninh 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu khung xưởng nuôi ăn ở Bắc Kạn 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở Bắc Giang 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu xưởng nuôi ăn ở Hải Phòng 15/02/2023
tuyển thợ hàn cơ khí kết cấu nuôi ăn ở Hà Nội 15/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng tiền chế bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà khung tôn công nghiệp bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà tôn công nghiệp bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung tôn công nghiệp bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà tôn công nghiệp bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu tôn công nghiệp bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà khung tôn bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà tôn bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung tôn bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà tôn bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu tôn bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà khung sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu sắt bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà khung kẽm bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà kẽm bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung kẽm bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà kẽm bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu kẽm bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà khung thép bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu khung thép bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà thép bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà ramin bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà tiền chế bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển dụng công nhân cơ khí kết cấu bao ăn ở Hà Nội 13/02/2023
tuyển thợ hàn đính gá phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn trà phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn mài phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn cắt phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
thợ hàn cắt và phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển lao động phổ thông cơ khí hàn cắt mài kết cấu xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
công nhân hàn cắt cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân hàn cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn cắt mài và phụ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ và phụ hàn cắt kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
thợ hàn hoặc phụ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hoặc phụ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn và phụ lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
công nhân cơ khí gia công kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân gia công kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
công nhân gia công cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn và lao động phổ thông cơ khí kết cấu bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển phụ hoặc thợ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân cơ khí gia công kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn và phụ cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
thợ hàn hoặc lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn hoặc lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân hàn kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
công nhân hàn hoặc lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân hàn hoặc lắp dựng kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
lđpt cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển lđpt cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
lao động phổ thông cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển lao động phổ thông cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng bao ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở Hà Nội 06/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu kẽm tiền chế nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu thép tiền chế nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà tôn công nghiệp nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà tôn nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà inox nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà kẽm nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà sắt nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà thép nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung tôn công nghiệp nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung tôn nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nhà inox nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nhà kẽm nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nhà sắt nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nhà thép nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung tôn công nghiệp nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung tôn nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung kẽm nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung inox nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung sắt nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung thép nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung nhà tiền chế nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu khung tiền chế nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu tôn công nghiệp nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu tôn nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu inox nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu kẽm nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu sắt nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu thép nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023
tuyển thợ hàn kết cấu nuôi ăn ở Hà Nội 02/02/2023