Việc làm Giải trí

Tìm thấy tổng số 13 việc làm
Ngày đăng: 09/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2017
Lượt xem: 1000
Kinh nghiệm: không cần
Ngày đăng: 25/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2016
Lượt xem: 955
Kinh nghiệm: 01
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 1359
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 1814
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2019
Lượt xem: 1345
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2019
Lượt xem: 1096
Kinh nghiệm: Có hiểu biết cơ bản về Maketing online, công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 1300
Kinh nghiệm: Có hiểu biết về âm thanh, karaoke
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1148
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1619
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1215
Kinh nghiệm: Không yêu cầu