Việc làm Dệt may / Da giày / Thời trang

Tìm thấy tổng số 24 việc làm
Ngày đăng: 12/12/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 322
Kinh nghiệm: Hơn 1 năm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2016
Lượt xem: 832
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 604
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 1756
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 24/05/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 666
Kinh nghiệm: 1-3 năm
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 949
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 07/12/2015
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2015
Lượt xem: 678
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1055
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 22/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2015
Lượt xem: 924
Kinh nghiệm: 02 năm
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 1020
Kinh nghiệm: Không yêu cầu