Việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tìm thấy tổng số 18 việc làm
Ngày đăng: 19/10/2020
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2020
Lượt xem: 43
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 12/04/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Lượt xem: 374
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 24/07/2017
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2017
Lượt xem: 546
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 12/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017
Lượt xem: 586
Kinh nghiệm: 5
Ngày đăng: 31/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 574
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 29/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 553
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 639
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 639
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 589
Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 743
Kinh nghiệm: 2