Việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tìm thấy tổng số 17 việc làm
Ngày đăng: 12/04/2018
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Lượt xem: 321
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 24/07/2017
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2017
Lượt xem: 485
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 12/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017
Lượt xem: 525
Kinh nghiệm: 5
Ngày đăng: 31/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 507
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 29/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 489
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 551
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 564
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 546
Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 665
Kinh nghiệm: 2
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 1002
Kinh nghiệm: không yêu cầu