Việc làm Nhà hàng / Khách sạn

Tìm thấy tổng số 62 việc làm
Ngày đăng: 06/04/2018
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018
Lượt xem: 528
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Ngày đăng: 30/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
Lượt xem: 1235
Kinh nghiệm: 1 - 2 năm
Ngày đăng: 29/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2017
Lượt xem: 1227
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 08/08/2017
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2017
Lượt xem: 522
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 16/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
Lượt xem: 566
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 22/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2017
Lượt xem: 664
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 13/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017
Lượt xem: 965
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 630
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 07/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 935
Kinh nghiệm: Không
Ngày đăng: 30/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 633
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm