Việc làm Kiến trúc

Tìm thấy tổng số 14 việc làm
Ngày đăng: 28/07/2020
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2020
Lượt xem: 237
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 18/07/2019
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2019
Lượt xem: 264
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Ngày đăng: 18/07/2019
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2019
Lượt xem: 245
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Ngày đăng: 01/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017
Lượt xem: 636
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 10/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2017
Lượt xem: 792
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 05/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017
Lượt xem: 978
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 826
Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2019
Lượt xem: 1345
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 1215
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 1135
Kinh nghiệm: Không yêu cầu