Đại lí mini tuyển dụng việc làm

Website:  
Loại hình hoạt động:  
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Địa chỉ: 
Gò Vấp , Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại:
0902714823
Mô Tả Công Ty

Công việc bán hàng :

85%: Thái độ

15%: năng lực

 

 

 

Việc Làm Đã Đăng Tuyển
Đã tìm thấy 184 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Đại lí mini tuyển dụng việc làm
Việc làmKhu vựcNgày đăng
Công việc bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 23/06/2022
Công việc bán hàng xoay time quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 23/06/2022
Đại lí chi nhánh quận Bình Tân cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 23/06/2022
Việc làm part-time & full-time quận Bình Tân phụ bán hàng Hồ Chí Minh 23/06/2022
Công việc bán hàng xoay ca part-time ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 23/06/2022
Việc làm bán thời gian không yêu cầu kinh nghiệm quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 23/06/2022
Đại lí cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 23/06/2022
Cần vài bạn phụ bán đồ uống tại quầy mini store Gò Vấp Hồ Chí Minh 23/06/2022
Công việc bán hàng không yêu cầu kinh nghiệm quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 23/06/2022
Công việc bán hàng không yêu cầu kinh nghiệm quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 23/06/2022
Hệ thống Ministore quận Thủ Đức đang cần tuyển nhân viên bán đồ uống Hồ Chí Minh 23/06/2022
Hệ thống Ministore quận 8 đang cần tuyển nhân viên bán đồ uống Hồ Chí Minh 23/06/2022
Hệ thống Ministore quận 8 đang cần tuyển nhân viên bán đồ uống Hồ Chí Minh 23/06/2022
Việc làm bán thời gian ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 21/06/2022
Việc làm bán thời gian ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 21/06/2022
Cần vài bạn nam nữ phụ bán đồ uống tại quầy Gò Vấp Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Gò Vấp cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Gò Vấp cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 21/06/2022
Cần vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Bình Thạnh cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 21/06/2022
Việc làm bán hàng xoay ca thời vụ ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Gò Vấp cần vài bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 21/06/2022
Việc làm part-time quận 10 phụ bán đồ uống tại quầy Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Tân Bình cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 21/06/2022
Việc làm bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 21/06/2022
Việc làm part-time xoay ca ưu tiên sinh viên quận 5 Hồ Chí Minh 21/06/2022
Đại lí quận Gò Vấp cần vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh Hồ Chí Minh 20/06/2022
Việc làm part-time xoay ca quận Bình Tân không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 20/06/2022
Đại lí quận 8 tuyển nhân viên phụ làm part-time xoay ca Hồ Chí Minh 20/06/2022
Việc làm part-time xoay ca ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 20/06/2022
Công việc bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 20/06/2022
Việc làm bán hàng tại quầy quận 5 -Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 19/06/2022
Việc làm part-time hoặc full-time quận Gò Vấp ( không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 19/06/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 19/06/2022
Đại lí quận 8 cần tuyển nhân viên bán hàng part-time Hồ Chí Minh 19/06/2022
Việc làm bán hàng xoay ca thời vụ quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 19/06/2022
Việc làm bán hàng ưu tiên cho sinh viên khu vực quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 18/06/2022
Việc làm part-time hoặc full-time ưu tiên sinh viên quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh 17/06/2022
Cần vài bạn phụ bán hàng tại quầy store quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 17/06/2022
Việc làm part-time hoặc full-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 17/06/2022
Mini store cần vài phụ bán hàng tại quầy chi nhánh Quận 12 Hồ Chí Minh 17/06/2022
Mini store cần vài phụ bán hàng tại quầy chi nhánh Quận 12 Hồ Chí Minh 17/06/2022
Việc làm part-time hoặc full-time quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 17/06/2022
Quận Thủ Đức nhận thêm vài vị trí bổ sung bán hàng không cần kinh nghiệm Hồ Chí Minh 17/06/2022
Việc làm bán hàng tại store quận Gò Vấp ưu tiên sinh viên làm parttime Hồ Chí Minh 16/06/2022
Việc làm bán hàng tại store quận 8 ưu tiên sinh viên làm parttime & fulltime Hồ Chí Minh 16/06/2022
Việc làm parttime quận Thủ Đức cần vài bạn phụ bán hàng Hồ Chí Minh 16/06/2022
Quận Bình Thạnh cần vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên Hồ Chí Minh 16/06/2022
Việc làm part-time hoặc full-time quận Thủ Đức ( không yêu cầu kinh nghiệm , ngoại hình) Hồ Chí Minh 16/06/2022
Bên chị cần vài bạn phụ bán đồ uống tại store Bình Thạnh Hồ Chí Minh 16/06/2022
Bên chị cần vài bạn phụ bán đồ uống tại store Bình Thạnh Hồ Chí Minh 16/06/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 15/06/2022
Bổ sung vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 14/06/2022
Việc làm parttime -fulltime ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 14/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh- Bán hàng tại quầy Hồ Chí Minh 14/06/2022
Việc làm bán hàng xoay ca thời vụ ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 14/06/2022
Việc làm thêm sinh viên quận Thủ Đức -Nhận từ 19 tuổi đến 32 tuổi Hồ Chí Minh 11/06/2022
Việc làm parttime không yêu cầu kinh nghiệm quận 8 Hồ Chí Minh 11/06/2022
Chi nhánh quận Gò Vấp cần 5 bạn phụ bán hàng thời vụ & lâu dài Hồ Chí Minh 11/06/2022
Quận Tân Bình cần nam nữ phụ bán làm tại quầy Ministore Hồ Chí Minh 11/06/2022
Công việc bán thời gian quận Gò Vấp -Không yêu cầu kinh nghiệm , ngoại hình Hồ Chí Minh 11/06/2022
Mini store quận Bình Tân cần nam nữ phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 11/06/2022
Tuyển vài bạn phụ ministore quận 12 bán hàng part-time xoay ca Hồ Chí Minh 11/06/2022
Công việc bán hàng xoay time quận 8 phụ làm tại quầy ( nhận từ 19T-32T) Hồ Chí Minh 11/06/2022
Việc làm part-time quận 10 phụ bán tại quầy - Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 11/06/2022
Việc làm bán thời gian quận Gò Vấp phụ bán hàng tại quầy Hồ Chí Minh 11/06/2022
Mini store quận Thủ Đức cần 5 bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 11/06/2022
Công việc bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 11/06/2022
Quận Tân Bình cần 5 bạn nam nữ phụ bán hàng parttime xoay ca Hồ Chí Minh 11/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 11/06/2022
Việc làm parttime quận Tân Phú ~Cần 5 bạn phụ bán hàng ( nhận từ 19T-33T) Hồ Chí Minh 08/06/2022
Công việc bán hàng quận Bình Tân ~ Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 08/06/2022
Bổ sung vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 08/06/2022
Công việc bán thời gian ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 08/06/2022
Việc làm bán hàng tại chi nhánh quận Tân Bình cần vài bạn phụ làm Hồ Chí Minh 08/06/2022
VIỆC PARTTIME XOAY CA QUẬN THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 08/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp( nhận từ 19T- 33T) Hồ Chí Minh 08/06/2022
Chi nhánh quận Bình Tân cần 5 bạn phụ bán hàng thời vụ & lâu dài Hồ Chí Minh 07/06/2022
Cần tuyển ngay 5 bạn nam/nữ bán hàng ở chi nhánh mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 07/06/2022
Việc làm parttime quận Thủ Đức phụ bán hàng tại quầy Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán hàng thời vụ& lâu dài quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán hàng parttime & fulltime quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán thời gian ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 07/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 07/06/2022
Phụ chị bán hàng tại quầy quận Bình Tân ưu tiên sinh viên làm part-time xoay ca Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán thời gian quận Gò Vấp phụ bán hàng tại quầy( nhận từ 19T- 32T) Hồ Chí Minh 07/06/2022
Nhận 5 bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán hàng xoay ca, giờ hàng chính quận Tân Bình ( nhận từ 19T- 32T ) Hồ Chí Minh 07/06/2022
Việc làm part-time xoay ca ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 07/06/2022
Công việc bán hàng part-time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 06/06/2022
Công việc bán thời gian ưu tiên sinh viên quận 12 Hồ Chí Minh 06/06/2022
Công việc bán hàng part-time xoay ca ca ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 06/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận 8 bán hàng cho đại lí mini Hồ Chí Minh 06/06/2022
Công việc bán hàng parttime xoay ca ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 04/06/2022
Nhận vài bạn phụ bán hàng tại quầy chi nhánh quận Tân Bình Hồ Chí Minh 04/06/2022
Việc làm parttime & fulltime ưu tiên sinh viên quận 12 Hồ Chí Minh 04/06/2022
Chị đang cần 05 bạn nam/nữ bán hàng ở chi nhánh quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 04/06/2022
Đại lí quận Tân Bình cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 04/06/2022
Đại lí quận Thủ Đức cần vài bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 04/06/2022
Quận Gò Vấp cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 04/06/2022
Đại lí mini quận 8 cần vài bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 04/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 04/06/2022
Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 03/06/2022
Bổ sung vài bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 03/06/2022
Việc làm parttime & fulltime bán hàng cho đại lí chi nhánh quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/06/2022
Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 03/06/2022
Việc làm parttime fulltime ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 03/06/2022
Việc làm parttime bán hàng tại quầy chi nhánh quận Bình Tân ~ không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình Hồ Chí Minh 03/06/2022
Việc làm bán thời gian ưu tiên sinh viên quận 8 ~không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 03/06/2022
Việc làm parttime - Đang cần 05 nam/nữ bán hàng ở chi nhánh Quận 12 Hồ Chí Minh 03/06/2022
Chi nhánh quận Bình Tân cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 02/06/2022
Việc làm thêm parttime quận 8: Đại lí cần 5 bạn phụ bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/2022
Việc làm bán hàng parttime fulltime quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 01/06/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 31/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận 12 Hồ Chí Minh 29/05/2022
Việc làm thời vụ part-time ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 29/05/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 29/05/2022
Quận Tân Bình cần vài bạn phụ bán hàng part-time Hồ Chí Minh 29/05/2022
Việc làm bán thời gian ưu tiên sinh viên huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh 29/05/2022
Việc làm cần gấp vào bạn bán hàng thời vụ hoặc lâu dài huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh 29/05/2022
Nhận 5 bạn nam nữ phụ bán hàng tại quầy quận 12 ~ Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 29/05/2022
Việc làm bán thời gian không yêu cầu kinh nghiệm quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 29/05/2022
Đại lý mini chi nhánh quận 12 cần gấp người bán hàng Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm parttime fulltime ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm parttime fulltime ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 28/05/2022
Huyện Bình Chánh cần nam nữ phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 28/05/2022
Đại lí mini huyện Hóc Môn cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 28/05/2022
Mini store quận Gò Vấp tuyển dụng : Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 28/05/2022
Mini store quận Gò Vấp tuyển dụng : Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca ưu tiên sinh viên quận 8 Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm bán hàng part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 28/05/2022
Quận 8 cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca part-time ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 28/05/2022
Đại lí quận Bình Tân cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca part-time Hồ Chí Minh 28/05/2022
Ministore quận Thủ Đức cần vài bạn phụ bán hàng xoay ca thời vụ Hồ Chí Minh 28/05/2022
Việc làm part-time fulltime không yêu cầu kinh nghiệm quận 8 Hồ Chí Minh 28/05/2022
Bên chị cần vài bạn làm part-time , ca xoay bán hàng tại đại lí quận 8 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Bên chị cần vài bạn làm part-time , ca xoay bán hàng tại đại lí quận 8 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Tuyển nhân viên phụ bán hàng tại quầy quận Bình Tân~ Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 27/05/2022
Mini store quận Tân Bình tuyển dụng: Cần 5 bạn phụ bán tại quầy Hồ Chí Minh 27/05/2022
Đại lí quận Thủ Đức cần 5 vài bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 26/05/2022
Việc làm bán thời gian quận Gò Vấp không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 26/05/2022
Đại lí mini quận Thủ Đức cần 5 bạn phụ bán hàng parttime thời vụ Hồ Chí Minh 26/05/2022
Việc làm parttime fulltime ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 26/05/2022
Quận 8 cần vài bạn phụ bán hàng part-time ~ Không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình Hồ Chí Minh 26/05/2022
Việc làm part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 26/05/2022
Công việc bán thời gian ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm bán hàng xoay ca thời vụ quận 8 Hồ Chí Minh 24/05/2022
Công việc bán hàng không yêu cầu kinh nghiệm quận 12 Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm thêm bán cafe parttime hoặc fulltime tại chi nhánh Hóc Môn Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm thêm bán hàng parttime fulltime tại khu vực quận Tân Bình Hồ Chí Minh 24/05/2022
Công việc bán thời gian không yêu cầu kinh nghiệm quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 24/05/2022
Công việc bán hàng quận 8 ưu tiên sinh viên làm parttime Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm thêm, bán cafe Parttime - ưu tiên sinh viên tại quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 24/05/2022
Chị cần tuyển gấp nhân viên bán hàng Parttime/ Fulltime tại chi nhánh Thủ Đức Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm quận Bình Tân: Bên chị cần 5 bạn phụ bán hàng tại quầy Hồ Chí Minh 24/05/2022
Cần 05 bạn nam/nữ bán hàng tại đại lí chi nhánh quận 8 Hồ Chí Minh 24/05/2022
Bên chị cần vài bạn phụ bán hàng parttime fulltime quận 12 Hồ Chí Minh 24/05/2022
Mini store quận Bình Tân cần vài bạn phụ bán hàng xoay time Hồ Chí Minh 24/05/2022
Việc làm part-time & fulltime ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 22/05/2022
Việc làm part-time quận Tân Bình: Cần 5 bạn phụ bán hàng ( từ 18T-32T) Hồ Chí Minh 22/05/2022
Chị cần tuyển gấp vài bạn nam nữ bán hàng tại đại lý Quận 5 - Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 22/05/2022
Cần thêm vài bạn BÁN HÀNG PARTIME tại đại lý Thủ Đức Hồ Chí Minh 22/05/2022
Việc làm bán hàng parttime & fulltime ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 21/05/2022
Đại lí mini quận Thủ Đức cần 5 bạn phụ bán hàng tại quầy ~ Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 21/05/2022
Việc làm bán hàng part-time ưu tiên sinh viên quận Bình Tân Hồ Chí Minh 21/05/2022
Công việc part-time & fulltime ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 18/05/2022
Mini store cần 5 nhân viên phụ bán hàng part-time & fulltime quận 12 Hồ Chí Minh 18/05/2022
Việc làm part-time & fulltime quận Thủ Đức ~ Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 18/05/2022
Công việc bán hàng part-time ưu tiên sinh viên quận Tân Bình Hồ Chí Minh 18/05/2022
Việc làm part-time hoặc full-time ưu tiên sinh việc quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 18/05/2022
Công việc bán hàng thời vụ xoay ca ưu tiên sinh viên quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 18/05/2022
Việc làm bán hàng part-time xoay ca quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh 18/05/2022
Cần nam nữ phụ bán hàng xoay time ưu tiên sinh viên quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 18/05/2022
Việc làm bán hàng part-time xoay ca quận 12 ~ Không yêu cầu kinh nghiệm Hồ Chí Minh 18/05/2022
Cần 5 bạn phụ bán hàng xoay ca part-time cho đại lí mini quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 18/05/2022
Công việc bán hàng part-time quận 8 không yêu cầu kinh nghiêm Hồ Chí Minh 18/05/2022
Cần 5 bạn nam nữ phụ bán hàng xoay ca part-time quầy quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 17/05/2022
Chị cần vài bạn bán hàng parttime tại chi nhánh Quận 12 - Không yêu cầu kinh nghiệm. Hồ Chí Minh 17/05/2022
Việc làm thêm parttime: Tuyển nhân viên bán hàng giờ hành chính tại quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 17/05/2022
Công việc bán thời gian ưu tiên sinh viên quận 12 Hồ Chí Minh 17/05/2022