phạm gia

Website:  
Loại hình hoạt động:  
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Địa chỉ: 
anh phạm
Số điện thoại:
0977536370
Mô Tả Công Ty

chuyên gia công kết cấu nhà xưởng, kết cầu thép, tôn công nghiệp, inox

Việc Làm Đã Đăng Tuyển
Đã tìm thấy 223 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty phạm gia
Việc làmKhu vựcNgày đăng
công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại chỗ Cao Bằng 02/06/2022
công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại xưởng Bắc Ninh 02/06/2022
công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở lại Bắc Kạn 02/06/2022
công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại chỗ Bắc Giang 02/06/2022
công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở Hải Phòng 02/06/2022
công nhân cơ khí kết cấu Hà Nội 02/06/2022
tuyển nhân viên bán hàng hoặc kinh doanh sữa non Hà Nội 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại nơi làm việc Yên Bái 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại khu làm việc Vĩnh Phúc 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại khu làm việc Vĩnh Phúc 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại khu làm Tuyên Quang 18/05/2022
tuyển công nhân coơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại nơi làm việc Thanh Hóa 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại nơi Thái Nguyên 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại cơ sở Thái Bình 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại xí nghiệp Sơn La 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại xưởng Quảng Ninh 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại nhà máy Phú Thọ 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại công ty Ninh Bình 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại công trình Nghệ An 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại chỗ Nam Định 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở miễn phí Lào Cai 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ỏ tại nơi làm việc Lạng Sơn 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại nơi Lai Châu 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại công trình Hưng Yên 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại cơ sở Hòa Bình 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại xưởng sản xuất Hải Dương 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại xưởng Hà Tĩnh 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại chỗ làm Hà Nam 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại xí nghiệp Hà Giang 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại nhà máy Điện Biên 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại công ty Cao Bằng 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại cty Bắc Ninh 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cấn người ăn ở Bắc Kạn 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu cần người ăn ở tại chỗ Bắc Giang 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở Hải Phòng 18/05/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu Hà Nội 18/05/2022
tuyển phụ xe giao hàng quần áo giày rép Thanh Hóa 27/04/2022
tuyển phụ xe giao hàng thiết bị vệ sinh Tuyên Quang 27/04/2022
tuyển phụ xe tải giao hàng thiết bị nhà tắm Vĩnh Phúc 27/04/2022
tuyển phu xe tải giao hàng gạch ốp lát Yên Bái 27/04/2022
tuyển phụ xe tải kiêm bốc xếp Hà Nội 27/04/2022
công nhân lắp đặt điện nước khu đô thị Thanh Hóa 27/04/2022
công nhân lắp đặt điện nước siêu thị Tuyên Quang 27/04/2022
công nhân lắp đặt điện nước tòa nhà Vĩnh Phúc 27/04/2022
công nhân lắp đặt điện nước dân dụng Yên Bái 27/04/2022
công nhân lắp điện nước nuôi ăn ở Hà Nội 27/04/2022
công nhân sản xuất thùng xốp Thanh Hóa 27/04/2022
công nhân sản xuất dây điện xe máy Tuyên Quang 27/04/2022
công nhân sản xuất bao bì giấy Vĩnh Phúc 27/04/2022
công nhân sản xuất bánh ngọt Yên Bái 27/04/2022
công nhân sản xuất dây điện Hà Nội 27/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép bao ăn ở Thanh Hóa 27/04/2022
công nhân cơ khí khung nhà thép cần người ăn ở tại chỗ Tuyên Quang 27/04/2022
công nhân cơ khí khung nhà thép cần người ăn ở tại chỗ Vĩnh Phúc 27/04/2022
công nhân cơ khí khung nhà thép nuôi ăn ở Yên Bái 27/04/2022
công nhân cơ khí khung nhà thép Hà Nội 27/04/2022
nhân viên bảo vệ khối cao ốc Thanh Hóa 27/04/2022
nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại Tuyên Quang 27/04/2022
nhân viên bảo vệ khu đô thị Vĩnh Phúc 27/04/2022
nhân viên bảo vệ siêu thị Yên Bái 27/04/2022
nhân viên bảo vệ tòa nhà Hà Nội 27/04/2022
nhân viên bán hàng tạp hóa nuôi ăn ở Hà Nội 27/04/2022
tuyển công nhân sản xuất thùng xốp Hà Tĩnh 25/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây điện xe máy Hà Nam 25/04/2022
tuyển công nhân sản xuất bao bì giấy Hà Giang 25/04/2022
tuyển công nhân sản xuất bánh ngọt Điện Biên 25/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây điện máy giặt Hà Nội 25/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ nhà máy Hà Tĩnh 25/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại Hà Nam 25/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ khu đô thị Hà Giang 25/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ siêu thị Điện Biên 25/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa nhà Hà Nội 25/04/2022
tuyển nhân viên bán hàng tạp hóa nuôi ăn ở Hà Nội 25/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép nuôi ăn ở tại xưởng Hà Tĩnh 25/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép nuôi ăn ở tại cty Hà Nam 25/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép nuôi ăn ở tại chỗ Hà Giang 25/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép nuôi ăn ở Điện Biên 25/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà thép Hà Nội 25/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại công ty Cao Bằng 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại chỗ Bắc Ninh 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng Bắc Kạn 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở miễn phí Bắc Giang 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng cần người ăn ở tại chỗ Bắc Giang 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng cần người ăn ở lại Hải Phòng 22/04/2022
công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở Hà Nội 22/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Yên Bái 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Vĩnh Phúc 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Tuyên Quang 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Thanh Hóa 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Thanh Hóa 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Thái Nguyên 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Thái Nguyên 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Thái Bình 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Sơn La 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Quảng Ninh 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Phú Thọ 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Ninh Bình 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Nghệ An 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Nghệ An 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Nam Định 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Lào Cai 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Lạng Sơn 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Lạng Sơn 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Lai Châu 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hưng Yên 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hòa Bình 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hải Dương 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hà Tĩnh 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hà Nam 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hà Giang 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Điện Biên 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Cao Bằng 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Bắc Ninh 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Bắc Kạn 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Bắc Giang 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hải Phòng 06/04/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa có chỗ ăn ở Hà Nội 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Yên Bái 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Vĩnh Phúc 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Tuyên Quang 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Thanh Hóa 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Thái Nguyên 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Thái Bình 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Sơn La 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Quảng Ninh 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Phú Thọ 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Ninh Bình 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Nghệ An 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Nam Định 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Lào Cai 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Lạng Sơn 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Lai Châu 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Hưng Yên 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Hòa Bình 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Hải Dương 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Hà Tĩnh 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện xe máy Hà Nam 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện dân dụng Hà Giang 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện có chỗ ăn ở Điện Biên 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện dân dụng Cao Bằng 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây điện có chỗ ăn ở Bắc Ninh 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây điện Bắc Kạn 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện dân dụng Bắc Giang 06/04/2022
tuyển công nhân sản xuất dây dẫn điện dân dụng Hải Phòng 06/04/2022
tuyển công nhân dây dẫn điện có chỗ ăn ở Hà Nội 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở tại xí nghiệp Yên Bái 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở tại nhà máy Vĩnh Phúc 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở tại công ty Tuyên Quang 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở tại chỗ Thanh Hóa 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở miễn phí Thái Nguyên 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở lại Thái Bình 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng bao ăn ở Sơn La 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại cơ sở Hà Nội 06/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại xí nghiệp Quảng Trị 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại nhà máy Quảng Ngãi 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại công trình Quảng Nam 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại công ty Quảng Bình 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại xưởng Yên Bái 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở miễn phí Vĩnh Phúc 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở tại chỗ Tuyên Quang 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở lại Thanh Hóa 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng nuôi ăn ở Thái Nguyên 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng cần người ăn ở tại chỗ Thái Bình 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng cần người ăn ở lại Sơn La 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng cần người ăn ở Quảng Ninh 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu khung nhà xưởng Hà Nội 05/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn cần người ăn ở tại chỗ Phú Thọ 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại xí nghiệp Ninh Bình 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở xưởng sản xuất Nghệ An 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại công trình Nam Định 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại nhà máy Lào Cai 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại cơ sở Lạng Sơn 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại công ty Lai Châu 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại xưởng Hưng Yên 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở tại chỗ Hòa Bình 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở Hải Dương 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu tôn Hà Nội 04/04/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép cần người ăn ở tại chỗ Hà Tĩnh 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại xưởng sản xuất Hà Nam 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại công ty Hà Giang 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại cơ sở Điện Biên 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại xi nghiệp Cao Bằng 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại nhà máy Bắc Ninh 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại xưởng Bắc Kạn 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở tại chỗ Bắc Giang 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở Hải Phòng 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép nuôi ăn ở Hải Phòng 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu sắt thép Hà Nội 31/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở tại nhà máy Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở tại công ty Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở tại chỗ Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở miễn phí Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép bao ăn ở Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại công trình Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại công ty Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại cơ sở sx Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại xí nghiệp Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại nhà máy Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở miễn phí Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại xưởng Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở tại chỗ Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép Hà Nội 30/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ỏ tại xí nghiệp Hà Nội 29/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ỏ tại chỗ làm Hà Nội 29/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở tại công trình Hà Nội 29/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở tại công ty Hà Nội 29/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở tại nhà máy Hà Nội 29/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở tại xưởng Hà Nội 28/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ỏ tại chỗ Hà Nội 28/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở miễn phí Hà Nội 28/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở Hà Nội 28/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng Hà Nội 28/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu bao ăn ở miễn phí Hà Nội 23/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu bao ăn ở Hà Nội 23/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở miễn phí Hà Nội 23/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại công trình Hà Nội 23/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại công ty Hà Nội 23/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại nhà máy Hà Nội 21/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại xưởng Hà Nội 21/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở tại chỗ Hà Nội 21/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở Hà Nội 21/03/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu Hà Nội 21/03/2022